Algemene voorwaarden

1. U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden indien u een reservering, aanbetaling of volledige betaling bij ons heeft gedaan voor één van onze diensten of producten.

2. U verklaart dat u het onderhevige sportonderricht en of vrij oefenen van het skiën, snowboarden met of zonder begeleiding uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de financiële gevolgen van enig ongeval of letsel geheel door u worden gedragen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Skicentrum Hoorn of anders aan haar in die mate toe te rekenen.

3. U bent zich er van bewust dat het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s met zich meebrengt. Voor de gevaren van een valpartij tijdens het skiën, snowboarden adviseren wij nadrukkelijk een helm te dragen.

4. U vrijwaart Skicentrum Hoorn voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van u zelf en aanspraken van derden ten deze, behoudens aansprakelijkheid als in artikel 1 bedoeld.

5. Reserveringen van lessen aan de receptie zijn alleen mogelijk met gelijktijdige betaling of aanbetaling van tenminste 10% van het totale lesgeld.

6. Reserveringen van lessen telefonisch of per e-mail dienen uiterlijk binnen zeven dagen na reservering te worden voldaan. Betalingen kunnen, per pin, contant of per bank o.v.v. uw naam en adres

7. Lessen zijn persoonlijk, dus niet overdraagbaar.

8. Betaalde lessen die u nog moet afspreken, kunnen niet worden meegenomen naar het volgende seizoen. De lessen vervallen op 15 mei van elk jaar.

9. Annulering van lessen die vallen onder de abonnementen welke minimaal 48 uur van te voren worden afgemeld kunnen in overleg ingehaald worden. Te laat afgemelde lessen worden als gegeven beschouwd, tenzij een andere cursist een last minute les op dezelfde plek boekt. U krijgt dan ook een last minute les voor de gemiste training. Restitutie van deze lesgelden (op cursusaanbiedingen wordt nimmer restitutie verleend) is alleen mogelijk, wanneer de annulering van de lessen het gevolg is van een langdurige blessure, waarvan een doktersverklaring wordt overlegd.

10. Wanneer minder dan drie personen uiteindelijk een trainingsuur les hebben, heeft Skicentrum Hoorn de vrijheid deze lessen te annuleren. Het afspreken van de datum voor een inhaal les gebeurt natuurlijk in gezamenlijk overleg.

11. Alcohol gebruik voor en tijdens het skiën en snowboarden is niet toegestaan.

12. Alle activiteiten gaan op afspraak.

13. U wordt verzocht zich eerst te melden aan de receptie.

14. Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen.

15. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

16. Kortingen zijn niet te combineren met acties.

17. U bent zich van bewust dat het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s met zich meebrengt. Voor de gevaren van een valpartij tijdens het skiën en snowboarden adviseren wij nadrukkelijk een lange broek en lange mouwen te dragen.

18. De cursist volgt de lessen volledig voor eigen risico. Skicentrum Hoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het volgen van de lessen door de cursist of enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan één der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van derden of niet.